top of page

Simone Weil: Waar strijden we voor?



Ken je dat? BOEM! Je begint te lezen en er gaat een golf van bevrijding door je heen.

Gedachteloos trok ik het kleine boekje uit de boekenkast bij boekhandel Athenaeum. Eindelijk is er die persoon die dat wat je voelde, maar je nooit goed onder woorden kon brengen, wel op de juiste wijze weet te formuleren, en jeetje wat voor iemand. Simone Weil, Joods, 1939/1940, gevlucht en levend in een wereld vol chaos en onzekerheid. Deze vrouw durft zich de vraag te stellen; Waar strijden we voor. Deze vrouw voorspelt al in 1940 dat een overwinning op de fascisten alleen een duurzame overwinning kan zijn wanneer niet terug wordt gegaan naar een democratie zoals dat gekend werd. Eigenlijk beschreef ze het explosieve gevaar van de parlementaire democratie zoals wij die vandaag de dag nog altijd kennen. Ze laat zien dat termen als vrijheid en recht totaal loze woorden zijn wanneer ze niet in de juiste context worden geplaatst. Voor het lezen van dit boek wist ik niet wat ik met het woord vrijheid aan moest, Simone beschrijft; Je bent niet vrij, je zal in het leven altijd keuzes moeten maken, maar juist dat je niet belemmerd wordt in je keuzes, dat er überhaupt keuzemogelijkheden zijn, dat maakt je vrij. En haar basisprincipes gebaseerd op schoonheid en liefde, twee ongrijpbare, maar o zo belangrijke begrippen in een mensenleven. Niet het recht als basis nemen maar schoonheid en liefde, het wordt prachtig uitgelegd in dit kleine boekje.


ISBN: 9789086842445























Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page