top of page
Mask.jpg

NL: De man die zijn gezicht verborg.

Bang, eeuwig bang. Covid19 bracht in de mensheid een diepgaande angst naar boven welke zo groot was dat we ons gezicht bedekte. Voor mij staat gezondheidsminister Karl Lauterbach (SPD) symbool voor de wijze waarop de mensheid de kwantiteit van het leven prefereerde boven de kwaliteit. Stikkende in je eigen stinkende adem, nog net in staat je rechterarm omhoog te steken, een belerend vingertje richting de hemel opstekend en roepend dat iedereen gemaskerd door het leven dient te gaan. Ik heb een korte periode de foto's die de heer Lauterbach op zijn social media kanalen posten opgeslagen.  Hoe trots was hij wel niet, de brave burger, die het virus aan het verslaan was.

EN: The man who hid his face.

Scared, eternally scared. Covid19 brought out in us humans a profound fear so great that we covered our faces. To me, Health Minister Karl Lauterbach (SPD) symbolizes the way in which humanity preferred quantity of life to quality. Choking on your own stinking breath, just able to raise your right arm, raising a pedantic finger to the sky and shouting that everyone should go through life masked. I saved for a short period of time the photos that Mr. Lauterbach posts on his social media channels. How proud he was, the good citizen, who was beating the virus..

bottom of page